Krédo normalizace

  1. Jak shrnuje tajemník Pláteník vládní strategii KSČ: Odpovídala tato teze realitě?
  2. Jaká byla funkce takovýchto scén v televizních seriálech 70. a 80. let?

Monolog okresního tajemníka KSČ Pláteníka (Jaroslav Moučka) ze seriálu Okres na severu, ve kterém shrnuje vládní strategii KSČ. Zdůrazňuje nutnost podávat pomocnou ruku těm, kteří pochybili a jsou „pomýlení“. Namísto represe má nastoupit empatie a integrace těchto „pomýlených“. Ústa seriálového hrdiny pronášejí jednu z klíčových tezí režimní propagandy, totiž že režim se otevírá všem lidem dobré vůle. Společenská realita však byla jiná, „pomýlení“ byli vystavováni represím a v případě, že se chtěli angažovat pro režim, museli zavrhnout svou „pochybnou“ minulost. Bez nutnosti zásadního popření své identity nemohli v nabízenou ruku doufat. Seriály v sedmdesátých a osmdesátých letech představovaly mimořádně efektivní nástroj propagandy. Vzhledem k absenci konkurence měli vysokou sledovanost a umná kombinace politické propagandy s „obyčejnými“ příběhy znamenala, že režim mohl divákům v tomto líbivém balení předkládat žádoucí vzorce chování.

Okres na severu (1981, r. Evžen Sokolovský)

Okres na severu je třináctidílný televizní seriál vysílaný na počátku 80. let. Autory jsou protežovaný režimní režisér Evžen Sokolovský (dále například Inženýrská odysea, Muž na radnici, Gottwald), ale také dodnes populární scenárista Jaroslav Dietl (Nemocnice na kraji města). Jednotlivé díly zachycují každodenní život a starosti vedoucího okresního tajemníka KSČ Josefa Pláteníka (hraje ho Jaroslav Moučka), který je vzorem chápavého a lidského stranického funkcionáře.