Komentář opozice k situaci v ČSSR

  1. Všimněte si rozporu mezi obrazem a zvukem v ukázce. Jaká je asi funkce tohoto rozporu?
  2. Charakterizujte politický program Hnutí za občanskou svobodu. Jak byste ho hodnotili?

Ukázka kombinuje optimistický vizuální vzhled převzatý z oficiálních médií s pesimistickým komentářem reprodukujícím opoziční hodnocení československé společnosti na sklonku 80. let. Tím, že k důvěrně známým „prorežimním“ obrazům jásavé současnosti se přiřadil naprosto odlišný komentář, je divák uveden ve zmatek. Je nucen přemýšlet, se kterou částí mediálního sdělení se spíše ztotožní – s obrazem, nebo se zvukem? Tento kontrast tak vede k zvýšení pozornosti diváka a rozvinutí jeho analytických kompetencí. Zároveň klip přináší informace o jedné z občanských protirežimních iniciativ, která vznikla na sklonku 80. let. Hnutí za občanskou svobodu vzniklo 15. října 1988 a mezi jeho protagonisty patřili především chartisté. Ve srovnání s Chartou 77 se hnutí vymezovalo více politicky a předkládalo program širší veřejnosti.

Originální videojournal (1987–1989, nezávislá publicistika)

Od roku 1987 vzniklo v prostředí disentu kolem manželů Havlových sedm dílů nezávislého publicistického pořadu Originální videojournal, který měl přinést alternativní pohled na politická témata v oficiálních médiích opomíjená nebo dezinterpretovaná. Jde o jedinečný obrazový materiál z protirežimních demonstrací či bytových seminářů, Originální videojournal však aspiroval na to být regulérním zpravodajstvím. Důležitým tématem byla například ekologie. Jeho podobu neovlivňovalo jen natáčení v utajení, ale také nedostatečné technické vybavení. Výroba pořadu, šířeného jako samizdat, byla podporována ze zahraničních center emigrace. V roce 2011 uvedla Česká televize projekt, ve kterém každý díl doplňuje komentář tvůrců.