Jak pracovat s dobovou ideologií a propagandou ve výuce?

Prezenční kurz je určen učitelům dějepisu a ostatních společenskovědních předmětů (českého jazyka, základů společenských věd, mediální výchovy a dalších). Seminář se zaměří na využití ideologických a propagandistických materiálů ve výuce s důrazem na prameny z let 1948–1989. Budeme pracovat s televizní a filmovou tvorbou a tématy týkajícími se represe (např. kolektivizace zemědělství), ale i každodenního života (např. výstavba). Zvláštní pozornost bude věnována i zatím méně využívaným pramenům, např. poválečné antisemitské politice a „antisionistické" publicistické produkci vzniklé v období tzv. normalizace.

Zájemce prosíme o registraci zde.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 7022/2018-1.

Program

9:00 - 10:00 Úvod: Jazyky ideologie: základní koncepty

10:00 - 11:00 Workshop: Proměny vyprávění o kolektivizaci

11:00 - 11:15 Přestávka

11:15 - 12:15 Představení projetu Toto100letí: Dobový jazyk normalizace.

12:15 - 13:45 Workshop: Antisemitismus 1945-1989

13:45 - 14:00 Přestávka

14:00 - 15:00 Závěrečné shrnutí a doporučení pro praxi