Hraničářská idyla

  1. Jaké jsou typické atributy pohraničníka ve službě? Bez čeho se nemůže obejít?
  2. Jaké vlastnosti dobový film přisuzuje pohraničníkům?
  3. Kdo je v ukázce chycený v pasti? Fakticky, nebo obrazně?

Film Černý vlk reprezentoval první vlnu „angažovaných“ snímků vzniklých za tzv. normalizace. Zachycuje práci vojáků Pohraniční stráže, kteří za pomoci svých věrných psů čelí diverzantům usilujícím o sabotáže a špionáž. Krátká ukázka vytváří obraz hraničářské idyly, který se hojně vyskytuje ve vzpomínkách řady pohraničníků – čestná služba na hranici, voják a jeho věrný pes, liduprázdná příroda. Tato idyla je však záhy narušena záškodnickým incidentem, při kterém je zabito štěně služebního psa. Ve vzduchu je patrné nebezpečí přicházející z vnější strany hranic.

Černý vlk (1971, r. Stanislav Černý)

Jediný film Stanislava Černého, profesí specialisty na vojenskou tematiku, přibližuje službu ochránců československých hranic, kteří společně se svými psy bojují proti „zločinným narušitelům“ a diverzantům. Politicky angažovaný snímek byl realizován při příležitosti oslav 20. výročí založení útvaru Pohraniční stráže. Na jeho kvalitě se podepsal slabý scénář, nezkušenost režiséra i nevýrazné herecké výkony. Vinou všech těchto faktorů vykresluje film skutečnou realitu služby u Pohraniční stráže jen velmi omezeně.