Historiana II. Aktivní učení k historické gramotnosti. Kombinovaný kurz

24. října - 23. listopadu, Praha, místo úvodního a závěrečného setkání bude upřesněno

2022-10-Historiana

Jak spolu s žáky klást badatelské otázky? Jak pojmenovat své cíle pro badatelskou práci? Jak získat z digitálního prostředí Historiana více než pouze prezentaci s prameny? Během semináře budeme pracovat s digitální sbírkou pramenů týkajících se světové výstavy Expo 58 a české účasti na ní. Kurz připravujeme s pedagogy, kteří se v posledních letech podíleli na vývoji Historiany.

Kombinovaný seminář je určený pro uživatele seznámené s technickým ovládáním Historiany. 

Seminář je zdarma a probíhá u něj akreditační řízení.

Přihlásit na seminář

Program

24.října – 2. listopadu

Na základě videonávodu se účastníci a účastnice seznámí či zlepší v technickém ovládání Historiany.

2. listopadu 10–15 Úvodní setkání (Praha, konkrétní místo bude upřesněno)

Úvodní setkání proběhne fyzicky. Účastníky seznámíme se sadou pramenů k Expu (19)58, jeho české účasti i mezinárodním souvislostem. Zaměříme se na kritéria efektivity badatelských otázek a projdeme si příklady kvalitně sestavených cvičení.  

Samostudium 1:  Výběr klíčových pramenů a badatelské otázky

časová dotace 2 hodiny

Samostudium 2: Příprava vlastního cvičení

časová dotace 6 hodin

Online setkání: Online konzultace k badatelským otázkám 

časová dotace dotace 2 hodiny

Samostudium 3: Studium vybraných cvičení kolegů a jejich komentování

časová dotace 2 hodiny

Samostudium 4: Revize vlastního cvičení

23. listopadu 10–15: Závěrečné setkání (Praha, konkrétní místo bude upřesněno)

V rámci prezenčního závěrečného setkání proběhne strukturovaná vzájemná reflexe vytvořených cvičení a zkušeností s jejich vývojem. Dále bude prezentována sada postřehů z využitím Historiany v hodinách v souvislosti s dalšími nástroji, zejména Smithonian Labs, HistoryLab, DocsTeach, HAT’s SHEG Stanford.