Glosa Václava Havla

  1. Kdo byla zřejmě „vyšší místa“ zmiňovaná knihkupcem Pavlem Koháčkem?
  2. Charakterizujte vystoupení Václava Havla. O co se zajímá?

Reportáž Originálního videojournalu zachycuje vystoupení Václava Havla v knihkupectví Karla Čapka u příležitosti získání Mírové ceny německých knihkupců, kterou mu udělili knihkupci na knižním veletrhu ve Frankfurtu v říjnu 1989. Cenu si Václav Havel nemohl převzít osobně, a tak byl uspořádán tento náhradní ceremoniál. Klip můžeme použít jako doklad politického stylu Václava Havla, který využívá prostor k získání další podpory. Zajímavé je i zachycení vedoucího knihkupectví Pavla Koháčka, který vysvětluje zájem StB o konanou akci. Takovýto zájem zároveň ilustruje princip dohledu, který se nad celou kulturní sférou uplatňoval. Kultura v éře nedemokratické společnosti totiž nabývala politických rozměrů a často politiku suplovala. To, že zůstalo jen u zájmu a nedošlo na zákaz akce, vypovídá také o postupující erozi režimu.

Originální videojournal (1987–1989, nezávislá publicistika)

Od roku 1987 vzniklo v prostředí disentu kolem manželů Havlových sedm dílů nezávislého publicistického pořadu Originální videojournal, který měl přinést alternativní pohled na politická témata v oficiálních médiích opomíjená nebo dezinterpretovaná. Jde o jedinečný obrazový materiál z protirežimních demonstrací či bytových seminářů, Originální videojournal však aspiroval na to být regulérním zpravodajstvím. Důležitým tématem byla například ekologie. Jeho podobu neovlivňovalo jen natáčení v utajení, ale také nedostatečné technické vybavení. Výroba pořadu, šířeného jako samizdat, byla podporována ze zahraničních center emigrace. V roce 2011 uvedla Česká televize projekt, ve kterém každý díl doplňuje komentář tvůrců.