Gender v rodině

  1. Jaké rozdíly mezi muži a ženami vyplývají z ukázky?
  2. Proč nechce otec vzít dceru na „pánskou jízdu“ a jak se ona cítí? Rozdělte se ve třídě na dívky a chlapce a zodpovězte tyto otázky, porovnejte je.

Manželský pár z ukázky může dobře ilustrovat genderové normy socialistické společnosti. Komunistické a socialistické vlády podporovaly ženskou emancipaci především v zapojení do pracovního procesu a poskytovaly k tomu institucionální podporu (jesle a školky). Pár v ukázce se skládá z pracujících rodičů. Rodinný život a domácí práce se odehrávají až večer. V době, kdy většina lidí obědvala v závodních a školních jídelnách zajištěných státem, se večeře stala důležitým rituálem k udržení rodinné sounáležitosti. V dvoukariérních manželstvích musela být částečně genderová dělba práce narušena – manžel připravuje večeři, zatímco žena se stará o děti. Z jejich rozhovoru ale cítíme, že rovnoprávnost nenarušila hlubší stereotypní představy o roli muže a ženy. Muž se chystá s několika kamarády do hor, jedná se o „pánskou jízdu“ a jeho dcera se nemůže zúčastnit. Dívky ale nebyly v kolektivních vzdělávacích zařízeních vedeny k tomu, že jejich role je nějak specifická, až v rodinné sféře je poučena, že dívky do některých oblastí vpuštěny nejsou. Její matka ji utěšuje a zároveň si zamlouvá auto, aby mohla zajišťovat v době mužovy nepřítomnosti chod rodiny, s nerovností a tradiční rolí „udržovatelky krbu“ se smířila. Když odhlédneme od specificky českého kontextu, ukázka může ilustrovat širší problém moderních společností. Muži, jejichž tradiční role živitelů byla narušena vstupem žen na trh práce, ztrácejí svoji identitu a snaží se ji obnovovat skrze sdílené zážitky s ostatními muži (může to být jen několik dní na horách, kterým se dodá zdání nebezpečí pomocí názvu „výprava“). Takové rituály ale působí v moderní společnosti trochu dětinsky.

S tebou mě baví svět (1982, r. Marie Poledňáková)

Jedná se o jeden z nejznámějších filmů z období normalizace, který také toto období pro mnoho pamětníků charakterizuje. Poměrně civilní příběh tří kamarádů, kteří z donucení absolvují pánskou jízdu se svými dětmi, je zasazen do prostředí horské chalupy. Film zachycuje bezstarostnou atmosféru rodinného života a prázdnin na horách, do kterých vnější svět příliš nevstupuje. O oblíbenosti filmu svědčí, že v diváckém hlasování získal titul Veselohra století.