Fronta

  1. Popište, jakým zbožím je vybavena samoobsluha a čím se liší od dnešních obchodů s potravinami.
  2. Vnímáte odkaz na konkrétní výrobek jako reklamu? Zdůvodněte.
  3. Zamyslete se nad tím, s jakým jiným než reklamním cílem mohla být tato scéna spojována.
  4. Jak reagují děti na to, že došly Pribináčky?

Jedním z autorů scénáře populární filmové komedie Ať žijí duchové! byl Zdeněk Svěrák. K popularitě snímku přispěla též hudba Jaroslava Uhlíře. Píseň z ukázky je dodnes součástí reklamní kampaně na mléčný výrobek Pribináček. Ukázku můžeme využít nejen jako doklad trvalosti určitých spotřebních trendů a značek. Přes muzikálové a komediální aranže ilustruje vhodně charakter socialistického zásobování. Vedoucí samoobsluhy Jouza (Lubomír Lipský) nemá dostatek Pribináčků, děti po něm proto chtějí tzv. knihu přání a stížností, v níž by zákazníci mohli vyjadřovat své pochvaly či kritiky. Příznaková je i vybavenost prodejny zbožím (převaha konzerv a lahví). Fenomén fronty a nedostatkového zboží je zde zobrazen s komediální nadsázkou. Kritika je tak zaměřena spíše na charakter vedoucího, než na samotný systém socialistického zásobování. Jak dokládá navazující ukázka Zásobování, od dětí to byly poněkud škodolibá přání a stížnosti. Druhý den si totiž Pribináčky nekoupily. Ukázku lze vnímat i jako specifickou dobovou reklamu, která však spíše než na konkrétní výrobek osvětově směřuje k podpoře mléčných výrobků. V tomto směru můžeme scénu srovnat s ukázkou Mléko z hornické komedie Parta hic.

Ať žijí duchové! (1977, r. Oldřich Lipský)

Rodinná komedie režiséra Oldřicha Lipského pojednává o skupince dětí, které se rozhodnou zabránit přestavbě starého hradu na zemědělskou usedlost. K tomu je jim nápomocný rytíř Vilém Brtník z Brtníku a jeho dcera Leontýnka. Film zachycuje dobrodružství, která děti společně se svými nadpřirozenými kamarády (rytíř Brtník, Leontýnka a skřítci) zažívají při záchraně hradu. Snímek provází hudba Jaroslava Uhlíře.