Filmová ukázka 1: Ilegální tisk

vodní videa exponují téma a otevírají otázku po smyslu těchto aktivit. Zároveň ilustrují spektrum postojů vůči odboji (obavy z postihů, ochota zapojit se do protinacistické činnosti).

Filmová ukázka 1: Ilegální tisk (Vlak dětství a naděje, 1985, r. Karel Kachyňa), 2:17 min.

• Co se v ukázce děje?
• Které činnosti jsou ilegální a které jsou odbojové?
• Čím se lišily jednotlivé činnosti?