DVD

Klíčovou aktivitu projektu Dějepis v 21. století představuje tvorba vzdělávacích aplikací na DVD nosičích. Aplikace obsahují různorodé materiály (filmové ukázky, fotografie, karikatury, texty...) opatřené metodickými pokyny pro použití v hodině.

Jedním z klíčových výstupů projektu Dějepis v 21. století jsou výuková DVD určená pro učitele k využití v hodině společně s žáky. Obsahují soubory různorodých pramenů, jež jsou upraveny pro využití ve výuce (připojeny jsou konkrétní metodické postupy a inspirace). Materiály lze prostřednictvím dataprojektoru prezentovat žákům.

DVD Obrazy války nabízí dobové i současné vizuální reprezentace druhé světové války. Jednotlivé kapitoly jsou pojaty tematicky. Filmové prameny jsou organizovány podle klíčových událostí a důležitých vizuálních stereotypů spojených s válkou. Historická obraznost zde představuje klíč k pochopení a analýze nejen druhé světové války, ale i jejího významu pro společnost.

DVD Historie 1950 zprostředkuje žákům příběh pátera Josefa Toufara jako didaktickou detektivku. Část Příprava mapuje možné vzdělávací cíle spojené s prameny k příběhu Josefa Toufara. Sekce Hodina nabízí jednoduchou a přehlednou prezentaci pro práci ve třídě. Žáci přistupují k pramenům s herní perspektivou, volí si modelovou roli v pátrání po stopách minulosti. Při rozvržení konkrétní výuky se učitel může zaměřit třeba na politické procesy či církevní politiku stalinismu, jiný stavební postup zaměřuje pozornost na vlastní proces poznávání minulosti. Aplikace je také dostupná na adrese historie1950.dejepis21.cz.

DVD Dějiny ve škole reflektuje společenskou funkci školy nejen v procesu vzdělávání. Školu představujeme jako zrcadlo společenských změn od 19. století po dnešek. Učitel se společně s žáky kriticky zamýšlí nad vývojem školního prostředí a jeho vztahem k historické kultuře. Klíčové téma tvoří role školy ve vytváření a předávání národního i historického vědomí a vztah školy a státu. Aplikace je také dostupná na adrese dejinyveskole.dejepis21.cz

DVD Česká společnost 1969-1989 přináší soubor převážně filmových reprezentací období tzv. normalizace. Aplikace si klade za cíl postihnout klíčové kulturní a sociální fenomény spojení s obdobím 70. a 80. let v Československu a nabídnout tato didakticky zpracovaná témata do výuky. Obsah strukturujeme jak tematicky, tak podle metodického přístupu (ilustrujeme, klademe si otázky, srovnáváme, hodnotíme), v námětech filmové ukázky doplňují dalšími média (karikatury, vzpomínky, odborné texty ...) a společně s metodickými instrukcemi vytvářejí komplexní modelové hodiny.

DVD jsou součástí balíku výstupů projektu Soudobé dějiny v kostce, který byl v prosinci 2014 rozeslán do škol. Případně DVD objednávejte na adrese infoD21@ustrcr.cz.

Z předchozí produkce Ústavu pro studium totalitních režimů pocházejí další DVD.

DVD Obrazy (z) kolektivizace nabízí tematicky koncipované kompozice audiovizuálních materiálů, doplněné metodickými podněty a pracovními listy. DVD zachycuje sociální poměry tradičního venkova, jeho svébytné kulturní normy a hodnoty a proces jeho transformace v 50. a 60. letech. Kolektivizace je vnímána jako nástroj komunistické strany k ovládnutí venkova. Materiály ukazují metody a formy zakládání JZD, způsoby jejich hospodaření i tradiční politické rituály. DVD přináší kromě „fakticity“ kolektivizace také materiály k analýze proměny jejího obrazu

DVD 1989: Listopad a cesta k němu se zabývá pádem komunistických režimů ve střední Evropě. Předmětem zájmu nejsou jen politické změny, ale také souvislosti hospodářské, kulturní či sociální v široké středoevropské perspektivě. Ambicí projektu je komparace přechodu k demokracii mezi jednotlivými státy střední Evropy. Audiovizuální materiály, rozdělené do sedmi kapitol, jsou na DVD prezentovány ve formě klipů. Každý videoklip je opatřen texty, které v něm obsažené informace uvádějí do širších souvislostí, a metodickými podněty pro uživatele/učitele, jak s materiály zacházet.

DVD 1968: Zmařené naděje přináší audiovizuální materiály, jež jsme nabízeli učitelům jako doplnění výuky o pražském jaru a srpnové invazi. Materiály doprovázejí kontextové informace, otázky a podněty do výuky.