Desetiletí duchovní obnovy

  1. Jaké jsou postoje režimu vůči církvi a náboženskému životu vůbec?

Reportáž Originálního videojournalu informuje o zahájení projektu „Desetiletí duchovní obnovy“, který byl vyhlášen v roce 1987. Komentář zdůrazňuje nepřátelské postoje státních orgánů vůči této církevní akci. Přes proklamovanou svobodu náboženství režim projevy náboženského života více či méně pronásledoval. Český primas, kardinál Tomášek, zpočátku vůči režimu nevystupoval, ovšem v 80. letech pod vlivem papeže Jana Pavla II. a disidentů-katolíků své postoje modifikoval a vůči vládnoucí moci už vystupoval daleko nezávisleji. Přelomem se stala pouť na Velehrad v roce 1985, která vůli po autonomii církve symbolizovala a jasně demonstrovala. Svými postoji získala církev velkou morální autoritu i mezi širší veřejností. Projekt desetiletí duchovní obnovy byl pokusem o ofenzivní oslovení širší veřejnosti, ne pouze praktikujících katolíků.

Originální videojournal (1987–1989, nezávislá publicistika)

Od roku 1987 vzniklo v prostředí disentu kolem manželů Havlových sedm dílů nezávislého publicistického pořadu Originální videojournal, který měl přinést alternativní pohled na politická témata v oficiálních médiích opomíjená nebo dezinterpretovaná. Jde o jedinečný obrazový materiál z protirežimních demonstrací či bytových seminářů, Originální videojournal však aspiroval na to být regulérním zpravodajstvím. Důležitým tématem byla například ekologie. Jeho podobu neovlivňovalo jen natáčení v utajení, ale také nedostatečné technické vybavení. Výroba pořadu, šířeného jako samizdat, byla podporována ze zahraničních center emigrace. V roce 2011 uvedla Česká televize projekt, ve kterém každý díl doplňuje komentář tvůrců.