Autorita

  1. Popište, co se v ukázce odehrálo, a charakterizujte role jednotlivých aktérů konfliktu.
  2. Zamyslete se nad motivacemi jejich jednání. Oč usiluje pan Voženílek? Proč poslechne až dr. Sovu? Proč mu dr. Fastová nechce „napsat“ lázně?
  3. Jakou roli hraje podle vás v ukázce skupina pacientů přede dveřmi ordinace?
  4. V čem se dnešní zdravotnická zařízení liší od ordinace zachycené v ukázce? A co se naopak podle vás nezměnilo?

Scéna zachycuje konflikt mezi pacientem a lékařkou v ordinaci. Pan Voženílek (Svatopluk Skládal) by rád získal potvrzení, aby mohl jet do lázní. Dr. Fastová (Dana Medřická) je však podmiňuje dodržováním léčby (diety). Voženílek napadne odbornou autoritu lékařky a chce se nechat léčit od skutečného odborníka, někdejšího primáře Sovy (Ladislav Chudík). Konfliktní situace, zobrazená v dobově populárním seriálu Nemocnice na kraji města, odráží řadu společenských problémů, hodnot a konvencí. Dotýká se problematiky genderu (sociální postavení lékařky), reflektuje praxi uplácení (kus divočáka za lázeňský poukaz), ukazuje autoritativní pozici lékaře ve společnosti (primář Sova vše vyřeší), omezenou možnost volby obvodního lékaře aj. Dr. Fastová komunikuje s pacientem způsobem, který ani zdaleka neodpovídá běžné praxi v dnešních zdravotnických zařízeních. Nabízí se analýza společenské autority lékaře v socialismu a případně i vztažení k dnešní době, zamyšlení nad symbolickými významy a hodnotami, s nimiž byla a je role lékaře spojována. Proměnou (vedoucí k erozi autority) ovšem prošel v minulých desetiletích i vztah lékařů a pacientů v západní společnosti.

Nemocnice na kraji města (1977, r. Jaroslav Dudek)

Nemocnice na kraji města je klasickým produktem seriálové tvorby 70. a 80. let, jehož oblíbenost dokládá množství repríz i pozdější pokračování v koprodukci České televize z roku 2003. Seriál nás provází osudy lékařů z oddělení ortopedie, kterému šéfuje primář Sova, na kterém slouží nezapomenutelný doktor Štrosmajer a které zobrazuje dobovou ideologickou normu fungování socialistického zdravotnictví. Scenárista Jaroslav Dietl v Nemocnici vyhověl tzv. společenské objednávce na vytvoření prorežimního díla a epického vyprávění na pokračování, pro které jsou charakteristické psychologicky propracované postavy a mezilidské vztahy, tak jako ve většině jeho seriálů. Jednu rovinu proto tvoří nenásilná prezentace norem a hodnot společnosti reálného socialismu. Pro autora důležitější druhou rovinou jsou pak osobní vztahy, do kterých bylo možné v omezené míře promítnout i kritický pohled na tehdejší dobu.