Angažovanost

  1. Co je tou novinkou, tím podnětem, ke kterému se dělníci mají vyjadřovat?
  2. Jak na tuto nabídku reagují?
  3. Čím a jak zdůvodňují někteří dělníci svou nechuť nově se angažovat?

První díl nového publicistického pořadu Sondy přinesl velmi kritický pohled dělníků strojíren ve Žďáru nad Sázavou. Na otázku redaktora Podlipného, zda něco dělat nebo vyčkávat, odpovídají někteří dělníci velice otevřeně a novou aktivitu (v kontextu se jí rozumí přestavba) odmítají podpořit s poukazem na staré projekty (50., 60. a 70. let), které špatně skončily. Režim tak podle jednoho z dělníků vyčerpal svou legitimitu a jeho nové nabídky nejsou důvěryhodné. Klip ale nabízí celou škálu odpovědí. Vedle kritických jsou tu i souhlasné. Lze tedy poukázat na to, že určitý potenciál důvěry v přestavbu zde existoval.

Sondy (1988–1989, ČST, publicistický pořad)

Uvedené ukázky z publicistického pořadu Československé televize jsou z konce 80. let, z období tzv. přestavby, kdy bylo žádoucí kritizovat určité sociální a ekonomické jevy. Reportéři tohoto pořadu připravili řadu příspěvků, které se vyjadřovaly kritičtěji, než bylo v soudobých médiích obvyklé. Pořad tak měl vysokou sledovanost a byl u veřejnosti oblíbený.