Vydali jsme publikaci o vystavování soudobých dějin a výstavní katalog o Juliu Fučíkovi

Kniha Jakuba Jareše, Čeňka Pýchy a Václava Sixty Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi přináší vhled do současnosti i minulosti českých muzeí a do vystavování soudobých dějin. Obsahuje překlady zahraničních textů a přepisy diskuzí, které mohou inspirovat kurátory, historiky i návštěvníky muzejních expozic. Podívejte se na online prezentaci publikace nebo si přečtěte recenzi.