Historická dílna: Muzeum komunismu ve věznici?

V budově bývalé věznice v Uherském Hradišti má vzniknout nová expozice. Tato situace, kdy se můžeme projít prostory vězení a přemýšlet o očekáváních a možnostech, které skýtají jakožto výstavní prostor, je východiskem této historické dílny. Během dílny se chceme dotknout otázek spojených s „muzealizací” tohoto místa, ale i obecnějších problémů vzpomínání na komunismus.

  • Má jít spíše o památník, či o muzeum?
  • Jakým způsobem vystavovat v „traumatizujících” prostorách připomínajících utrpení a násilí?
  • Jak vytvořit „didaktickou” expozici vhodnou pro návštěvy škol a jiných dětských kolektivů?
  • Jak vypadají expozice v jiných věznicích u nás a v zahraničí?

Zveme zvláště pedagogy, studenty vysokých škol a pracovníky muzeí a dalších kulturních institucí ke společné práci v interakci s historickými prameny. V rámci dílny bude možné navštívit expozici „Věznice Uherské Hradiště” a také prostory věznice samotné.

Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT.

 

 Přihlásit se na dílnu