Akce Z

  1. Vysvětlete pojem „modernizace“. Proč podle vás lidé z města chtějí, aby zůstal zachován tradiční ráz vesnic, zatímco lidé na vesnici se snaží přiblížit svým životním stylem městu? Které stanovisko zastával v debatě Robert a které hostinský? Na čí stranu byste se přiklonili vy? Svůj názor zdůvodněte.
  2. Zjistěte, například rozhovorem s pamětníky nebo s pomocí dobových plakátů a letáků, jaký význam měla hesla „Občané sobě“ nebo „Za vesnici krásnější“.

Architekt Jan Kolvara se ve filmu Karla Kachyni Kam, pánové, kam jdete? vydává spolu s mladším kolegou Robertem a jeho dívkou Eliškou na dálkový pochod. Cestou překonávají nejen kilometry, ale také řadu osobních a pracovních problémů. Diskutují například otázku, jaký smysl má pro ně samé i pro společnost kvalitní architektura. V téže chvíli procházejí vesnicí, jejíž ráz podle nich hyzdí novostavba restaurace. Robert se neudrží a hodí na okno hostince ohryzek. Vyvolá tak polemiku s hostinským, která se však míjí účinkem. Odpovědí na ironické poznámky mladého architekta jsou jen prázdné dobové fráze, které hostinský pronáší do noci.

Kam, pánové, kam jdete (1987, r. Karel Kachyňa)

Film režiséra Karla Kachyni natočený na námět Milana Ležáka. Pojednává o čtyřicetiletém architektovi Janu Kolvarovi, který se z trucu vydá společně se svými kolegy na výšlap. A právě díky tomuto výšlapu dospěje k řadě rozhodnutí a vyjasní se mu některé osobní i pracovní vztahy. Snímek má být alegorií na společenskou situaci v 80. letech.