Akce pro veřejnost

Nabídka akcí pro veřejnost pořádaných Oddělením vzdělávání ÚSTR

Český film si v 90. letech prošel zásadním přerodem. Privatizace Barrandova, vznikající soukromé produkční společnosti a fascinace západní popkulturou bezesporu ovlivnily českou filmovou tvorbu. Společně s proměňujícím se produkčním kontextem se měnila i filmová estetika a socioekonomická dimenze transformačních procesů se stala častým námětem pro filmové tvůrce. O čem filmy tematizující raně polistopadové období vypovídají? Jak lze jejich výpověď interpretovat z dnešní perspektivy? V rámci komponovaného diskusního večera tak bude možné filmovému „bizáru“ 90. let věnovat analytickou pozornost.

 

Máte zájem o uspořádání přednášky ve Vaší škole či instituci? Podívejte se na naši nabídku přednášek školy pro veřejnost.