9 - Sport

Podkapitola Sport ilustruje význam sportu jako volnočasové aktivity a zároveň upozorňuje na politický rozměr vrcholových sportovních akcí. Žáci vnímají dobovou dvojznačnost sportu, který představuje jak svobodný prostor pro seberealizaci jedince, tak jeho politický rozměr (sebeprezentace ČSSR). Na jedné straně jsou sportovní události využívány pro legitimizaci režimu (Závod míru), na straně druhé jsou značnou částí veřejnosti vnímány jako symbolická měření sil (hokejové zápasy se Sovětským svazem).

Literatura k tématu:
KÖSSL, Jiří. Historie Českého olympijského výboru a olympijského hnutí a obnovení Českého olympijského výboru dne 21. 12. 1992. Praha: Český olympijský výbor, 1993. 36 s. Olympijská knihovnička; 3. sv. Historie tělesné výchovy a sportu: sborník studií. [Praha]: Národní muzeum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7036-033-X.
ROUBAL, Petr. Dnes na Strahově promluví masy: Proměna symboliky československých spartakiád 1955–1999, Kuděj 2 (2006), str. 79-89.

.


Nenalezen žádný článek.