3 - Bydlení

Téma bydlení prostupuje řadou jiných podkapitol, ovšem zde se problematika koncentruje. Žáci se seznamují s různými formami bydlení (rodinné domky, sídliště), s mezigeneračním bydlením, s problematickou dostupností bytů, modernizací bydlení a celou řadou dalších motivů s bydlením spojovaných. Mohou si klást otázky, nakolik jsou tyto problémy jednoznačně identifikovatelné s konkrétním historickým obdobím a nakolik jsou univerzální. Jako v mnoha jiných případech, také zde se můžeme odkázat k jejich vlastní zkušenosti. Opět se otevírá prostor pro didakticky funkční aktualizaci, neboť problematika bydlení představuje významné společenské téma i v současnosti a zrcadlí celou řadu různorodých kontextů (formy vlastnictví, územní plánování, demografický vývoj, životní styl, bytový design aj.).

Literatura k tématu:
TRYPESOVÁ, Petra: Chalupářská subkultura v Albrechticích v Jizerských horách (19450-1989). Sborník Archivu MV [2], 2004, s. 125-149.
HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, ed., ŘÍHA, Cyril, ed. a ČUMLIVSKI, Jan, ed. Husákovo 3 + 1: bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP, 2007. 366 s. ISBN 978-80-86863-21-4
VÍTEK, Jaroslav a kol. Výstavba Prahy ve druhé polovině 20. století: pražské panelstory. Praha: IROP, ©2007. 76 s. ISBN 978-80-254-0700-4.