2 - Zemědělství

Podobně jako v jiných částech kapitoly o hospodářství, také podkapitola Zemědělství se snaží jednak ilustrovat podobu zemědělských provozů a zároveň ukazuje sociální praxi pracovníků těchto podniků. Žáci si všímají významu družstev na vesnicích a zároveň některých specifik dobové práce (melouchaření, nízká pracovní morálka). Mohou si také všimnout jevů, které ze současné vesnice spíše mizí (domácí chov, zelinářství).

Literatura k tématu:
Kubačák, Antonín. Dějiny zemědělství v českých zemích. II. díl, 1900-1989. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 1995. 254 s. Obnova venkova; 4. ISBN 80-7084-134-6.