2 - Kulturní krajina

Kulturní krajinou rozumíme tu krajinu, v níž nacházíme „otisky“ lidské činnosti. Kulturní charakter prostoru se rodí v interakci mezi přírodou a lidským vlivem na ni. V souvislosti s „normalizací“ jsme se zaměřili na typické příklady velkých stavebních akcí, které tvář krajiny měnily zásadním způsobem. Žáci sledují výstavbu dálnic, přehrad, registrují stav velkých průmyslových areálů a městských krajin. Kladou si otázky po tehdejší i současné ceně, kterou musela společnost zaplatit za technologický a průmyslový rozvoj, hledají měřítka pro určení kvality krajiny, diskutují o její hodnotě. Opět se zde otevírá prostor pro aktualizace a srovnání s trendy, jež mění tvář kulturní krajiny v současnosti (fenomén suburbií, průmyslových zón).

Literatura k tématu:
VÍTEK, Jaroslav a kol. Výstavba Prahy ve druhé polovině 20. století: pražské panelstory. Praha: IROP, 2007. 76 s. ISBN 978-80-254-0700-4.
HÁJEK, Pavel. Jde pevně kupředu naše zem: krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989. Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2008. 161 s. ISBN 978-80-86776-07-1.
ŘÍHA, Martin. Proměny sudetské krajiny jako poselství dalším generacím. Praha: Společnost pro trvale udržitelný život, 2008. 28 s. ISBN 978-80-902635-7-4.